مروری
بر آلبوم  «Statues  » ازگروه موسیقی «Blue States »Cover Art for
"Statues" by Blue States

Blue states از گروههای موسیقی الکترونیک است که به سرپرستیAndy Dragazis  در سال 1997 در لندن تاسیس شد. آلبومهای Nothing changes under the Sun ( 2000)، Man Mountain ( 2002)، The Soundings (2004)، First Step into… (2007) ، Sum of the parts (2009) از آثاریست که توسط این گروه موسیقی الکترونیک ارائه شده است. این گروه، آخرین آلبوم خود را با عنوان Statues (2016) پس از 9 سال اخیرا منتشر کرده که شامل 4 ترَک به نامهای 1- Statues  2-curvatures   3-  Lightning tales 4- Twitten می باشد. ترَک 2و 4، بدون کلام بوده و ترک 1 و 3 به همراهی صدای خوانندهMayasa  اجرا شده است.

موسیقی الکترونیک می تواند ترکیبی از چند ژانر یا ساب ژانرمختلف از قبیل House, Techno, Trance, Down Tempo, Break Beat, Bass, Hard core  و ... باشد یا به عبارتی گاه به سختی می توان ساختار این موسیقی را زیرمجموعه یک ژانر بخصوص طبقه بندی کرد.بهره مندی از ذهنی خلاق و تخیل ورز، فصل مشترک آفرینش در موسیقی و ادبیات تخیلی محسوب می شود. و شاید به همین دلیل شنیدن آلبومهایی از این دست، الهام بخش نویسندگان و خوانندگان داستانهای علمی تخیلی باشد.  

اولین نکته قابل توجه دراین آلبوم، اسامی ترَک هاست که به نظر میرسد با مضمون موسیقی و ترانه ها همخوانی دارند.اما برای آشنایی بیشتر، به طور خلاصه به نکاتی راجع به سبک این آلبوم اشاره می کنم. هر چهار ترک این آلبوم را می توان زیر مجموعه ژانر Down Tempo قرار داد، که عنوان کلی تری برای انواع موسیقی الکترونیک است که با ضرباهنگی آهسته و خلسه آور اجرا می شود. این ژانر، ساب ژانرهای  Chill Hop، , Chill stepDown beat  Chill out,Ambient, را در بر می گیرد.  “Statues”اولین ترک این آلبوم در ژانر Chill Step؛ ترکیبی از dub-step beats وchill-out است که با صدای خواننده و تمپوی متوسطی آغاز می شود. درترک بی کلامِ “curvatures” با کاهش تدریجی ضرباهنگ، فضاسازی و لایه بندی های صوتی بهAmbient  نزدیک می شود. اگرآلبوم موسیقی را به مثابه یک «حکایت» در نظر بگیریم، شاید بهتر بود ترتیب ترک اول و دوم عوض می شد و حکایت با موسیقی بدون کلام آغاز می شد! در“Lightning tales” به سرعت اجرا افزوده شده و مجددا با صدای خواننده همراه است. این ترک در عین حال که ضرب اهنگین است، المانهای موسیقی Ambient  را نیز داراست و همین ویژگی آن را در  ساب ژانر down-beat جای داده است. ترک بی کلام پایانی آلبوم، “Twitten”، که شنیدنش خالی از لطف نیست، الکتروآکوستیک بوده و ترکیبی از موسیقی Ambient-Acousmaticبه گوش می رسد. این موسیقی بیش از آنکه احساس پایان را تداعی کند، حس طلوع،شکوفایی و بیداری را بر می انگیزد. "Blue States" در اکثر قطعات خود مصمم است اندوهی روشن و امیدبخش را منتقل کند و این همان حسی است که شنوندگانش را مجذوب می کند. و این گروه موسیقی الکترونیک، بی آنکه خلاقیت درآفرینش موسیقی را تحت تاثیر پیام موسیقی خود قراردهند، سعی دارند این احساس دوگانه را به شنونده القاء کنند.

 

مریمدولتیفردMaryam Dolati Fard

About the author
Maryam Dolatifard
Author: Maryam Dolatifard
Middle East Culture Editor
‏Dr Maryam Dolatifard, director of Society of Iranian Music Iconography (Iranian working group of association Répertoire International d’Iconographie Musicale). A musician- researcher, born in Iran, studied Philosophy of Art and Arts Research. Her research interests are primarily, Iconography of music and performing arts. She is currently focused on multidisciplinary studies in sociology and philosophy of music; discourse analysis of Iranian music based on Michael Foucault’s Methodology. her research findings were submitted in international conference papers. She has been working as oud player and vocalist with several Persian folk and traditional music bands and teaches courses in Art History, philosophy of Art and Islamic art studies, in Art and Architecture Faculty.
Other articles by this author